Alpy – Karpatom

SwissContributionProgramme_logo

 

 

 

W dniu 15.02.2016 r. firma „Tomasz” – Tomasz Kisiołek podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Bieszczady zaklęte w drewnie”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizacja projektu będzie trwała od lutego 2016 r. do czerwca 2016 r.

Projekt ma na celu rozszerzenie działalności firmy i wzmocnienie oferty turystycznej poprzez tworzenie markowego produktu w postaci rzeźb oraz warsztatów, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności firmy, zwiększenia dochodów oraz pozyskania nowych klientów.

W ramach realizacji projektu zostanie wykreowany markowy produkt lokalny pod wspólną marką „MADE IN KARPATY”  – „Bieszczadzki zwierzyniec zaklęty w drewnie”, „Rzeźba w bieszczadzkim drewnie”.

 

Wartość dofinansowania: 85 998,00 PLN

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Budowa wiaty z przeznaczeniem pod warsztaty i wystawy regionalnego malarstwa i rzeźby z zapleczem socjalno-sanitarnym.
  2. Zakup wyposażenia budynku
  3. Przystosowanie produktu do sprzedaży zewnętrznej i promocji produktu

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

 

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2016/AK

Zamawiający – „TOMASZ” – Tomasz Kisiołek informuje, iż w dniu 31.03.2016 r. wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na budowę drewnianej wiaty  w ramach projektu „Bieszczady zaklęte w drewnie”, realizowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Dokumentacja Zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Pogoda